You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.


Zapytanie ofertowe
NR 1/BMX/2021

W związku z realizacją projektu w ramach PODDZIAŁANIA 4.2 „WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ” - Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wnioskodawca – „Bimex” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ogłasza postępowanie na:
„BUDOWA ZAKŁADU ROZBIORU TUSZEK DROBIOWYCH-ROBOTY BUDOWLANE”


Dokumenty ofertowe: